ƏLAQƏ

Ünvan: Qətər,Doha,West Bay, Dafna, küçə 66, Saha 41

P.O.Box      23900

Telefon: (+974) 4493 2450, 4411 3706

Faks :   (+974) 4493 1755

E-poçt: doha@mission.mfa.gov.az

Konsulluq şöbəsi:

Tel:  (+974) 50289222

Web: http://doha.mfa.gov.az

Arxiv üzrə axtarış