Dövlət rüsumları

Dövlət rüsumu haqqında

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNUNDAN ÇIXARIŞ

 

Maddə 16. Azərbaycan Respublikasında və ya Azarbaycan Respublikasının xarici ölkələrdəki diplomatik nümayəndəliklərində aparılan konsul əməliyyatları üçün dövlət rüsumunun dərəcələri

Əməliyyatlar

Məbləği

16.1. Pasportların və vizaların verilməsinə görə:

16.1.2. ümumvətəndaş pasportların alınması məqsədilə sənədlərin   

55 ABŞ dolları

 səfirlikdə və ya konsulluqda tərtib edilib göndərilməsinə görə

16.1.3. ölkəyə qayıtmaq üçün pasportu əvəz edən qayıdış 

40 ABŞ dolları

şəhadətnaməsinin verilməsinə görə

16.1.5. səfirliklərə və konsulluqlara vizaların verilməsinə dair 

4 AZN

göstərişlərin göndərilməsinə görə

 

16.2. Vətəndaşlıq məsələlərilə əlaqədar sənədlərin rəsmiləşdirilməsinə görə:

16.2.1. vətəndaşlığın bərpa edilməsi üçün vəsatətin rəsmiləşdirilməsinə görə

150 ABŞ dolları

16.2.2. vətəndaşlığa xitam verilməsi üçün vəsatətin rəsmiləşdirilməsinə görə.

400 ABŞ dolları

 

16.3. VVAQ məsələlərinə dair konsulluq əməliyyatlarına görə:

Doğumun qeydə alınması və bu barədə ilkin şəhadətnamələrin verilməsi

-

Ölümün qeydə alınması və bu barədə ilkin şəhadətnamələrin verilməsi

-

Övladlığa götürülmənin qeydə alınması və bu barədə ilkin şəhadətnamələrin verilməsi

-

Atalığın (analığın) müəyyən edilməsinin qeydə alınması və bu barədə ilkin şəhadətnamələrin verilməsi

-

16.3.1. nikahın qeydə alınması və bu barədə şəhadətnamənin verilməsinə görə

40 ABŞ dolları

16.3.2. boşanmanın qeydə alınması və bu barədə şəhadətnamənin verilməsinə görə

40 ABŞ dolları

16.3.3. Qanunla müəyyənləşdirilmiş qaydada itkin düşmüş və ya ruhi xəstəlik nəticəsində və ya cinayət əməli törətdiklərinə görə 3 ildən artıq müddətə məhkum olunmuş şəxslərə boşanmanın qeydə alınmasına görə

10 ABŞ dolları

16.3.4. adın, soyadın, ata adının dəyişdirilməsinə (nikahla əlaqədar olan hallar istisna olmaqla) dair materialların rəsmiləşdirilməsinə görə

50 ABŞ dolları

16.3.5. vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydiyyatı haqqında arxiv materiallarına əsasən təkrar şəhadətnamələrin verilməsinə görə

40 ABŞ dolları

16.3.6. doğum, ölüm, nigah və boşanma haqqında akt qeydlərində dəyişikliklərin, düzəlişlərin, əlavələrin edilməsi və akt qeydlərinin bərpa olunması ilə əlaqədar şəhadətnamələrin verilməsinə görə

20 ABŞ dolları

16.3.7. xarici ölkələrin VVAQ orqanları tərəfindən nigahın qeydə alınması məqsədilə subaylıq haqqında arayışın verilməsinə görə

30 ABŞ dolları

16.4. Sənədlərin sorğu əsasında alınmasına görə(hər sənəd üçün)

25 ABŞ dolları

Sənədlərin leqallaşdırılmasına görə

50 ABŞ dolları

16.6. Notariat hərəkətlərinin aparılmasına görə:

16.6.1. Azərbaycan Respublikasının ərazisində yerləşən daşınmaz əmlak istisna olmaqla, əmlakdan, o cümlədən avtonəqliyyat vasitələrindən istifadə etmək və ona sərəncam vermək, kredit əməliyyatlarını yerinə yetirmək hüququ verən vəkalətnamələrin notariat təsdiqinə görə

50 ABŞ dolları

16.6.2. müxtəlif şəxslərdən və idarələrdən poçt yolu ilə daxil olmuş pul vəsaitlərinin, bağlamaların, korrespondensiyaların bank idarələrindən alınması və ona sərəncam verilməsi barədə vəkalətnamələrin təsdiqinə görə

25 ABŞ dolları

16.6.3. müqavilələrin və əqdlərin notariat təsdiqinə görə: 

16.6.3.1. əmlak bölgüsü, zaminlik və digər qiymətləndirilməyən müqavilələrin təsdiqinə görə;

75 ABŞ dolları

16.6.3.2. qiymətləndirilən digər müqavilələrin təsdiqinə görə;

150 ABŞ dolları

16.6.3.3. avtonəqliyyatın özgəninkiləşdirilməsinə dair müqavilənin təsdiqinə görə;

100 ABŞ dolları

16.6.3.4. sair müqavilələrin təsdiqinə görə

50 ABŞ dolları

16.6.4. təhsil, əmək, VVAQ sənədlərinin surətini, həmçinin bu sənədlərdən çıxarışların təsdiq edilməsinə görə

20 ABŞ dolları

16.6.5. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarının diplomatik nümayəndəliklərdə və konsulluqlarda saxlanılan əmlak və maliyyə sənədlərinin surətlərinin və onlardan çıxarışların verilməsinə görə

20 ABŞ dolları

16.6.6. imzaların həqiqiliyinin notariat təsdiqinə görə (hər sənəd üçün)

60 ABŞ dolları

16.6.7. sənədin tərcüməsi və eyni zamanda tərcümənin düzgünlüyünün notariat təsdiqinə görə

(hər səhifə üçün):

- xarici dillərdən

20 ABŞ dolları

- xarici dillərə

40 ABŞ dolları

16.6.8. qəyyumun təyin edilməsinə dair aktın tərtib edilməsinə görə

50 ABŞ dolları

16.6.9. əmlakın idarə edilməsinə dair qəyyumun hesabatının təsdiq edilməsinə görə

50 ABŞ dolları

16.6.10. vərəsəlik əmlakının siyahısının tərtib edilməsinə və bu əmlakın mühafizə olunması üçün qəbul edilməsinə görə

100 ABŞ dolları

16.6.11. maraqlı şəxslərin xahişinə əsasən təqdim edilmiş siyahı əsasında əmlakın yoxlanılmasına görə

100 ABŞ dolları

16.6.12. vəsiyyətnamənin notariat təsdiqinə görə

100 ABŞ dolları

16.6.13. miras qoyanın xahişinə əsasən vəsiyyətnaməyə hər hansı dəyişikliklərin və əlavələrin edilməsinə görə

100 ABŞ dolları

16.6.14. vəsiyyətnamənin konsulluqda saxlanmasına görə

100 ABŞ dolları

16.6.15. Konsulluğun vəzifəli şəxsi tərəfindən vərəsəlik hüququ haqqında şəhadətnamənin verilməsinə görə

200 ABŞ dolları

16.6.16. malların və digər əmlakın satışına görə

100 ABŞ dolları

16.6.17. Konsulluqda sənədlərin (vəsiyyətnamə istisna olmaqla) saxlanmasına görə

20 ABŞ dolları

16.6.18. pulun, qiymətli kağızların və sair qiymətli əşyaların (miras istisna olmaqla) saxlanmasına görə (hər ay üçün)

50 ABŞ dolları

16.6.19. əmlakın və pul məbləğlərinin aidiyyatı üzrə çatdırılması üçün 6 aylıq müddətədək ümumi depozitə qəbul edilməsinə görə (hər ay üçün)

50 ABŞ dolları

16.6.20. icra qeydlərinin aparılmasına görə

30 ABŞ dolları

16.6.21. sənədlərin diplomatik poçtla hüquqi şəxslərin ünvanına göndərilməsinə görə

100 ABŞ dolları

16.6.22. xarici dövlətin bayrağı altında üzən gəminin yüklənməsi və ya boşaldılmasına dair şəhadətnamənin, digər arayışların və bəyannamələrin verilməsinə görə

50 ABŞ dolları

16.7. Digər konsul əməliyyatlarına görə

20 ABŞ dolları

İnzibati xətalar

Pasportun itirilməsinə və ya qəsdən korlanmasına görə cərimə

Qeyd: Cərimə onlayn (http://www.bpqmi.gov.az/?/az/menu/25/) və ya  Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Pasport, Qeydiyyat və Miqrasiya İdarəsinə ərizəçinin qohumu/nümayəndəsi şəxsən Azərbaycanda ödənilməli və ödəniş haqqında qəbzin əsli və ya surəti digər sənədlərlə birlikdə Səfirliyin Konsulluq və Viza Şöbəsinə təqdim edilmədir).

  30 AZN

 Azərbaycan Respublikasına qayıdış  şəhadətnaməsinin itirilməsinə və ya qəsdən korlanmasına görə cərimə

  30 AZN

Üzrlü səbəblər olmadan valideynlər tərəfindən doğumun qeydə  alınması üçün qanunvericiliklə müəyyən edilmiş müddətdə müraciət olunmamasına görə cərimə

  10 AZN